Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association
Wij verwelkomen weer nieuwe leden binnen de DAA.  Met de groei van het ledenaantal kunnen wij samen de belangen van de aluminiumindustrie nog beter behartigen en het gebruik van en de  kennisontwikkeling over aluminium als metaal van de toekomst nog beter op de kaart te ze zetten. Hartelijk welkom aan;  AGMI Traffic & Lighting, Interal T.C. en Theatre & Event support.