Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association

Op verzoek van het vakblad Land en Water heeft onze voorzitter Albert Hogewoning een artikel geschreven over #Aluminium als bouwmateriaal.

Duurzaam bouwen en fabriceren staat tegenwoordig terecht hoog op de maatschappelijke agenda. Aluminium stond in het verleden niet direct bekend als een duurzaam materiaal, maar dat beeld ligt veel genuanceerder. Aluminium is het materiaal van de toekomst en kan zich ook op het vlak van duurzaamheid heel goed staande houden. Met aluminium kan een brede waaier aan constructies gebouwd worden, zoals bruggen, toegangssystemen, afscheidingen en masten.

> Lees het artikel Aluminium als bouwmateriaal