Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association

Graag nodigen wij jullie uit voor de volgende DAA-ledenbijeenkomst.

Deze zal plaatsvinden online via TEAMS op donderdag 24 November a.s. van 16.00 – 17.00 uur.

Gastspreker is: Rob van der Werff over de Economische Barometer Q3 2022

Rob is inmiddels een bekende van de DAA en hij informeerde ons al vaker over de ontwikkelingen in de markt, met aansluitend een leuke discussie.

Nu is hij weer te gast met de actueelste informatie, want het positieve sentiment dat ondanks de prijsstijgingen en de krapte op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2022 voortduurde, is in het derde kwartaal totaal verdwenen. Hogere inkoopprijzen lijken door steeds minder bedrijven te kunnen worden doorbelast. Daarnaast zijn in het derde kwartaal zowel de binnenlandse- als de buitenlandse orderposities teruggelopen. Het gevolg hiervan is dat de resultaten van bedrijven teruglopen en er meer bedrijven in de rode cijfers belande. Dit zijn enkele conclusies van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal Q3 2022.

Hoog tijd voor een update dus ben je er ook online bij?

Aan of afmelden kan tot 18 november via 1 van de volgende opties:

Ja, ik meld mij aan voor de online DAA ledenbijeenkomst op 24 november via TEAMS.

Nee, ik ben helaas verhinderd voor de online DAA ledenbijeenkomst van 24 november via TEAMS