Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association

Word lid van Dutch Aluminium Association

Is uw bedrijf werkzaam in de keten van aluminium producerende, verhandelende en verwerkende bedrijven en hun specifieke toeleveranciers?

DAA maakt onderscheid tussen gewone leden, buitengewone leden en geassocieerde leden. Als gewoon of buitengewoon lid betaalt u een contributie welke gerelateerd is aan het aantal mensen dat bijdraagt aan de omzet van aluminium in het bedrijf. De hoogte van uw contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Uw lidmaatschap gaat in nadat uw lidmaatschapsaanvraag door het bestuur van DAA is goedgekeurd.

Gewoon lidmaatschap

Uw bedrijf is producent, handelaar, ver- of bewerker van aluminium of u past als engineeringsbedrijf aluminium toe als basismateriaal. Daarnaast heeft uw bedrijf reeds een lidmaatschap bij Koninklijke Metaalunie.

Buitengewoon lidmaatschap

Zie ‘gewoon lidmaatschap’, alleen heeft u geen lidmaatschap bij Koninklijke Metaalunie. U voldoet wel aan hun lidmaatschapscriteria en bent lid van een andere algemene werkgeversorganisatie in de metaal.

Geassocieerd lidmaatschap

Als geassocieerd lid is uw bedrijf ingeschreven in het handelsregister en bent u lid van Koninklijke Metaalunie óf een andere algemene werkgeversorganisatie in de metaal.

Ja, ik wil lid worden

Via nevenstaande knop download u het digitaal invulbare aanvraagformulier, voor het lidmaatschap van DAA. Na ontvangst wordt uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Wij nemen contact op als er aanvullende vragen zijn.

Ik heb nog een vraag

Uw lidmaatschapsaanvraag wordt door het bestuur van DAA beoordeeld. Na goedkeuring wordt uw lidmaatschap toegekend.

 VRAGEN OVER HET LIDMAATSCHAP?

Neem contact met ons op

Branchemanager Jeroen de Roos zal uw vraag spoedig in behandeling nemen.

Koppelfunctie

Netwerkfunctie

Kennisdeling