Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association

Donderdag 8 juni zijn we te gast bij TU te Eindhoven.

Om 14.30 uur start de bijeenkomst voor sponsoren, DAA, docenten van aluminium-gerelateerde opleidingen en andere belangstellenden.

Programma:

  • 14.30 uur: Presentatie recent afstudeerwerk (Locatie: TU/e campus https://www.tue.nl/en/our-university/tue-campus, gebouw Vertigo, zaal 8.06)
  • 15.30 uur: Workshop aluminium in de opleidingen (voorgezeten door Albert Hogewoning)
  • 16.30 uur: Borrel in het laboratorium

De locatie van de bijeenkomst staat in de link.

Vriendelijk verzoeken wij u in het vergaderverzoek duidelijk aan te geven door middel van ‘antwoord bewerken vóór verzending’ of ‘het antwoord nu verzenden’ aan te geven of u bij deze bijeenkomst aanwezig bent of niet aanwezig. Als er meerdere personen van uw bedrijf deze bijeenkomst willen bijwonen dan kunt u dit kenbaar maken via daa@metaalunie.nl.

Wij hopen u allen in Eindhoven te mogen begroeten.