Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association
Ondernemers uitdagen om mee te denken over de nieuwe 1,5 meter economie. Het creëren van creatieve, concrete oplossingen waarmee collega’s hun voordeel kunnen doen. Daar draait het om in de 1,5 meter innovatie challenge, die vandaag van start is. Het beste idee wordt beloond met een bedrag van 7.500 euro.

Slimme oplossingen
De afgelopen periode zijn diverse sectoren elkaar te hulp geschoten. Tal van slimme oplossingen zijn bedacht om ook binnen de 1,5 meter economie bedrijven draaiende te houden en klanten op een veilige manier te bedienen. En de praktijk wijst uit dat ondernemers, naast de goede handreikingen en protocollen van branches, creatief zijn.

Challenge
Om de beste ideeën boven tafel te krijgen en die te delen met andere ondernemers, organiseren Van Spaendonck, MKB-Nederland en VNO-NCW en partners Nationale-Nederlanden en MKB Servicedesk de 1,5 meter innovatie challenge. Het gaat dan om slimme, concrete ideeën en oplossingen die snel ten uitvoer kunnen worden gebracht en betrekking hebben op afstand houden, hygiëne, inzet van personeel, beschermingsmaatregelen of gedragsbeïnvloeding van klanten en of medewerkers.

Insturen tot 3 juli
Ondernemers kunnen hun oplossingen tot 3 juli 2020 eenvoudig insturen via de website van deze competitie. Vervolgens zal de jury medio juli een top 3 kiezen uit de inzendingen. De beste oplossingen worden onder de aandacht gebracht via sociale media en ondernemersplatformen. Voor de winnaar ligt er ook een prijs van 7.500 euro klaar.

Samenwerking stimuleren
Initiatiefnemers Van Spaendonck, MKB-Nederland en VNO-NCW willen met dit initiatief actieve samenwerking in deze moeilijke tijd stimuleren. Samen met partners Nationale-Nederlanden en MKB Servicedesk staan zij direct in contact met bijna alle brancheverenigingen en kunnen zij de beste ideeën en oplossingen via eigen kanalen met een groot deel van de ondernemers in Nederland delen.