Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association
Het is belangrijk dat organisaties in hun RI&E de door corona veroorzaakte risico’s onderkennen en een plan van aanpak hebben om deze risico’s te minimaliseren. De Handreiking Veilig doorwerken in het MKB-metaal en de door Metaalunie ontwikkelde checklists met praktische tips voor veilig werken hebben geen juridische status binnen de Arbowetgeving en ontslaan ondernemers niet van de verplichting om een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Het is dus zaak om de coronarisico’s in de RI&E van het bedrijf op te nemen.

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om gezond en veilig te werken. De informatie en adviezen in deze algemene handreiking zijn door de Inspectie SZW bekeken. De Inspectie SZW is van opvatting dat deze richtlijn een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RI&E uit te werken. Ondernemers kunnen maatregelen uit deze handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijf tegen te gaan. Bekijk de handreiking die door de Inspectie SZW is bekeken.