Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association

EVENEMENTEN VOOR ÉN DOOR LEDEN

Verbreed uw netwerk, verhoog uw kennisniveau

webinar
28 maart 2024

Datum, tijd en locatie:

Datum: 28 maart 2024, Ontvangst: 13.00 uur, Einde: 17.00 uur

Locatie: Comhan Holland BV, Amsterdamseweg 27, 1422 AC Uithoorn

Het programma start om 13.00 uur en luidt als volgt:

 • Ontvangst en rondleiding
 • Algemene ledenvergadering
 • Presentatie Jeannette Levels van LPB Sight over de circulaire metaalketen
 • Netwerkborrel

Aanmelden kan via daa@metaalunie.nl

 

webinar
8 februari 2024

In deze eendaagse cursus wordt, aansluitend op de basiscursus  “Aluminium Technologie 1″, op een aantal aspecten dieper ingegaan. Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij de invloed van de legeringselementen in de diverse aluminium legeringen. Ook krijgen verbindingstechnieken als lassen, lijmen, drukvoeg- en klikverbindingen uitgebreid de aandacht. Verder wordt oppervlaktebehandeling als verfraaiing en bescherming van aluminium behandeld. Ook zal de duurzaamheid en recycling van aluminium aan de orde komen. Door het volgen van deze cursus ben je beter in staat de mechanismen die bij aluminium be- en verwerking een rol spelen te begrijpen en over te brengen. Kortom, wil je goed beslagen ten ijs komen en meer voor je bedrijf en klanten kunnen betekenen, dan mag je deze vervolgcursus niet missen.

Datum, tijd en locatie:

Datum: 8 februari 2024, Aanvang/inloop: 09.30 uur, Einde: 17.00 uur

Locatie: Koninklijke Metaalunie – Teqnow, Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein

Meer informatie en aanmelden: Cursus – Aluminium Technologie 2 (teqnow.nl)

webinar
14 december 2023

In deze eendaagse cursus komen de processen van vervaardiging, bewerken en (om)vormen van plaat, profiel en van gietwerk van aluminium aan de orde. Je leert om inzicht te krijgen in de wirwar van (nieuwe) mogelijkheden van aluminium,  de juiste te kiezen en het materiaal beter te leren kennen.

Aandachtsgebieden:

– Eigenschappen van legeringen en hun toepassingen
– Normering en richtlijnen
– Leveringsvormen van halffabricaten
– Bewerken van aluminium (zoals walsen, gieten, extruderen en verspanen )
– Mogelijkheden van aluminium in het ontwerptraject
– Vervormingstechnieken
– Productie van halffabricaten
– Nieuwe aluminium ontwikkelingen

Doelgroep:
– In- en verkopers van aluminium producten en halffabricaten
– Ontwerpers en constructeurs
– Mensen uit de aluminiumindustrie die op zoek zijn naar een stuk achtergrond
– Nieuwe medewerkers in de aluminiumindustrie
– Medewerkers uit organisaties die starten met aluminium

Datum, tijd en locatie:

Datum: 14 december 2023, Aanvang/inloop: 09.30 uur, Einde: 17.00 uur

Locatie: Koninklijke Metaalunie – Teqnow, Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze cursus kan je bellen naar Teqnow, tel.nr. 030-6053344 of een e-mail sturen naar info@teqnow.nl

webinar
7 december 2023

Iedereen in onze sector van begin tot einde in de gehele keten, heeft er inmiddels mee te maken of krijgt ermee te maken, de EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Het CBAM is ontworpen om ervoor te zorgen dat er eerlijke concurrentie plaatsvindt tussen Europese bedrijven en bedrijven buiten de EU. Dit is nodig omdat veel Europese bedrijven te maken hebben met strenge regels over hun CO2-uitstoot, en/of moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het CBAM moet helpen voorkomen dat Europese bedrijven hun productie verplaatsen naar landen met minder strenge CO2-regels. Dit is slecht voor de Europese economie, maar ook slecht voor het klimaat omdat er dan per saldo wereldwijd meer CO2 wordt uitgestoten. (Nederlandse Emissieautoriteit)

Gezien dit behoorlijk omvangrijk is, hebben wij voor onze leden een Webinar georganiseerd. Merijn Betjes van KPMG Meijburg & Co zal onze gastspreker zijn en informeert ons over het hoe en waarom omtrent de CBAM.

Mocht je geen lid zijn, maar wel deel willen nemen, laat onze branchemanager Jeroen de Roos dit dan even weten.

#aluminium #metaal #dutchaluminiumassociation

webinar
31 oktober 2023

Op dinsdag 31 oktober a.s. is de algemene ledenvergadering van de DAA bij Hydro Extrusion in Drunen.

Het programma luidt als volgt:

 • 13.00 uur ontvangst en rondleiding- voor de leden
 • 14.00 uur algemene ledenvergadering
 • 16.00 uur Alex Krijger over geopolitieke situatie i.v.m. grondstoffen
 • 16.45 uur netwerkborrel

Bij de presentatie door Alex Krijger en de netwerkborrel worden ook potentiële leden benaderd om zo het ledenaantal te vergroten.

De vergaderstukken worden later toegezonden.

Wij hopen u op 31 oktober a.s. te mogen begroeten.

 

webinar
28 september 2023

In deze eendaagse cursus wordt, aansluitend op de basiscursus  “Aluminium Technologie 1″, op een aantal aspecten dieper ingegaan. Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij de invloed van de legeringselementen in de diverse aluminium legeringen. Ook krijgen verbindingstechnieken als lassen, lijmen, drukvoeg- en klikverbindingen uitgebreid de aandacht. Verder wordt oppervlaktebehandeling als verfraaiing en bescherming van aluminium behandeld. Ook zal de duurzaamheid en recycling van aluminium aan de orde komen. Door het volgen van deze cursus ben je beter in staat de mechanismen die bij aluminium be- en verwerking een rol spelen te begrijpen en over te brengen. Kortom, wil je goed beslagen ten ijs komen en meer voor je bedrijf en klanten kunnen betekenen, dan mag je deze vervolgcursus niet missen.

> Meer informatie en aanmelden

webinar
8 juni 2023

Om 14.30 uur start de bijeenkomst voor sponsoren, DAA, docenten van aluminium-gerelateerde opleidingen en andere belangstellenden.

Programma:

 • 14.30 uur: Presentatie recent afstudeerwerk (Locatie: TU/e campus https://www.tue.nl/en/our-university/tue-campus, gebouw Vertigo, zaal 8.06)
 • 15.30 uur: Workshop aluminium in de opleidingen (voorgezeten door Albert Hogewoning)
 • 16.30 uur: Borrel in het laboratorium

De locatie van de bijeenkomst staat in de link.

Aanmelden kan via daa@metaalunie.nl.

Wij hopen u allen in Eindhoven te mogen begroeten.

webinar
8 juni 2023

Deze cursus is inmiddels vol!

Indien u op de wachtlijst wilt dan kunt u een mail sturen naar info@teqnow.nl

Op donderdag 8 juni staat de Basiscursus Aluminium Technologie 1 gepland. In deze eendaagse cursus komen de processen van vervaardiging, bewerken en (om)vormen van plaat, profiel en van gietwerk van aluminium aan de orde. Je leert om inzicht te krijgen in de wirwar van (nieuwe) mogelijkheden van aluminium, de juiste te kiezen en het materiaal beter te leren kennen.

 

webinar
18 april 2023

SAVE THE DATE

LEDENBIJEENKOMST BIJ WILLEMS JACHTBOUW TE BOVEN-LEEUWEN

PROGRAMMA VOLGT BINNENKORT

webinar
24 november 2022

Online Ledenbijeenkomst Economische Barometer =>Donderdag 24 November a.s. 16.00 uur (TEAMS)

Deze zal plaatsvinden online via TEAMS op donderdag 24 November a.s. van 16.00 – 17.00 uur.

Gastspreker is: Rob van der Werff over de Economische Barometer Q3 2022

Rob is inmiddels een bekende van de DAA en hij informeerde ons al vaker over de ontwikkelingen in de markt, met aansluitend een leuke discussie.

Nu is hij weer te gast met de actueelste informatie, want het positieve sentiment dat ondanks de prijsstijgingen en de krapte op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2022 voortduurde, is in het derde kwartaal totaal verdwenen. Hogere inkoopprijzen lijken door steeds minder bedrijven te kunnen worden doorbelast. Daarnaast zijn in het derde kwartaal zowel de binnenlandse- als de buitenlandse orderposities teruggelopen. Het gevolg hiervan is dat de resultaten van bedrijven teruglopen en er meer bedrijven in de rode cijfers belande. Dit zijn enkele conclusies van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal Q3 2022.

Hoog tijd voor een update dus ben je er ook online bij?

Aan of afmelden kan tot 18 november via 1 van de volgende opties:

Ja, ik meld mij aan voor de online DAA ledenbijeenkomst op 24 november via TEAMS.

 Nee, ik ben helaas verhinderd voor de online DAA ledenbijeenkomst van 24 november via TEAMS

 

webinar
13 oktober 2022

EEN PERSPECTIEF OP DE TOEKOMST VAN DUURZAAM ALUMINIUM GIETEN

Op donderdag 13 oktober zal onze volgende ledenbijeenkomst plaatsvinden bij Melis Gieterijen en Castlab in Tilburg. Het beloofd een interessante middag te worden met sprekers als Prof. Dr. Ton Wilthagen (Tilburg University), Joris van de Sande (NS) en een rondleiding bij Melis Gieterijen zelf.

 

webinar
18 november 2021

Algemene Leden Vergadering

Aanstaande 18 november hebben wij onze volgende Algemene Leden Vergadering. Samen met onze leden zijn we deze dag te gast bij ons lidbedrijf SAG Alutech Nederland B.V. te Katwijk, met als gastheer Rob Jongeneel.

webinar
Februari 2021

Ledenvergadering

24 Februari 2021 met gastspreker Casper Burgering, senior sector econoom bij ABN AMRO, over de invloed op de grondstoffenmarkt door veranderende wereldwijde dynamiek.

bestuursvergadering
December 2020

Bestuursvergadering

Online

ledenvergadering
Oktober 2020

Ledenbijeenkomst

8 Oktober 2020 wordt een online webinar
met gastspreker Rob van der Werff vanuit
Koninklijke Metaalunie.

bestuursvergadering
November 2020

Bestuursvergadering

Online.

eindejaarsborrel
December 2020

Eindejaarsborrel 2020

vervallen in verband met Corona

webinar
Datum onbekend

Aluminium cursussen via Teqnow

Zodra er meer informatie beschikbaar is,
leest u het hier.

DAA organiseert regelmatig evenementen ter bevordering van kennis en onderlinge verbondenheid.

DAA is een branchegroep bij Koninklijke Metaalunie

2020

Oprichting van DAA als branchegroep bij Koninklijke Metaalunie

170.000

Totale aantal werknemers bij de Koninklijke Metaalunie aangesloten bedrijven

14.000

Aantal aangesloten bedrijven binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal

30 miljard

Gezamenlijke omzet van alle bij Koninklijke Metaalunie aangesloten bedrijven 

LIDMAATSCHAP

Waarom lid worden van DAA?

DAA organiseert diverse activiteiten waarin kennisdeling centraal staat. Uiteraard zijn er jaarlijks ook diverse netwerkgelegenheden. Als lid van DAA heeft u toegang tot al deze evenementen en meer. Bekijk onze agenda voor de momenteel geplande activiteiten.

Als branchegroep zijn wij actief onder de vlag van Koninklijke Metaalunie. Dit biedt tal van extra voordelen; zo worden we ondersteund door een goed bereikbaar secretariaat en proactieve branchemanagers, die ons helpen met raad en daad.

Ontdek de bedrijven die u voorgingen of lees meer over het lidmaatschap van DAA.

Koppelfunctie

Netwerkfunctie

Kennisdeling

Direct contact