Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association

Aluminium heeft een aantal bijzondere eigenschappen. Het is licht, sterk, robuust, makkelijk bewerkbaar en heeft een hoge corrosie weerstand. Dankzij deze eigenschappen kent het metaal vele verschijningsvormen: van tentstok tot tuinbouwkas, van huishoudtrapje tot bouwsteiger, van afdekplaat tot cv-installatie, van fiets tot vliegtuig, van bliksemafleider tot lantaarnpaal, van waterslag tot kozijnen, deuren, dakplaten en gevelplaten. Te veel om op te noemen. “Aluminium”, zo stelt de Dutch Aluminium Association (DAA) “is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven”. De branchegroep etaleert aluminium als het metaal van de toekomst. “Niet alleen is het voor vele toepassingen inzetbaar, het is bovendien ook duurzaam”, vult DAA-bestuurslid Leopold Moormann aan.

Schadelijke milieueffecten
Moormann loopt niet weg voor een gesprek over de negatieve milieueffecten van aluminium. Die zijn onmiskenbaar. Dan gaat het vooral over de ecologische en de sociaaleconomische effecten van de bauxietwinning en over het hoge Global Warming Potential ten gevolge van de energie-intensieve productie van primair (nieuw gewonnen) aluminium. Overal waar bauxietgronden worden afgegraven, verandert het landschap en wordt het bestaande ecosysteem aangetast. Voor de productie van primair aluminium werden waterkrachtcentrales aangelegd en moesten bewoners elders een onderkomen vinden. Uit energieoogpunt is hernieuwbare energie een goede ontwikkeling. Smeltovens die fossiele brandstoffen gebruiken voor de productie van primair aluminium stoten namelijk een enorme hoeveelheid CO₂ uit, terwijl ze ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de uitstoot van giftige chemicaliën. Maar ook hier geldt dat er aandacht moet zijn voor het herstellen van de bestaande ecosystemen.

Lees het hele artikel.