Branchegroep voor het metaal van de toekomst

Dutch Alluminium Association
Koningin Máxima brengt werkbezoek aan technisch installatiebedrijf Hamer

Een leven lang ontwikkelen in de techniek is juist nu van groot belang. Dat benadrukte koningin Máxima tijdens haar bezoek aan het Gelders Vakmanschap, een sterke alliantie van regionale overheden, technische bedrijven met het mbo- en hbo-onderwijs, landelijke brancheorganisaties waaronder Koninklijke Metaalunie, vakbonden en techniekfondsen. Als lid van het Comité van ondernemerschap volgt zij de ontwikkelingen in het mkb sinds de coronacrisis op de voet. Koningin Máxima bezocht donderdag 25 juni jl. het bedrijf Hamer in Apeldoorn om in gesprek te gaan over wat een leven lang ontwikkelen in het mkb inhoudt. Dagvoorzitter was Robert-Jan de Vries van het ontwikkelingsfonds Wij Techniek.

Koningin Máxima bezocht het familiebedrijf Hamer in Apeldoorn. In de provincie Gelderland kampen veel technische bedrijven met een tekort aan goed geschoolde medewerkers.
Hamer is één van de bedrijven die gebruik heeft gemaakt van het actieplan ‘Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap’. Het doel is om mensen via om- en bijscholing mensen op te leiden voor een baan in de technische sector. Het Gelders Vakmanschap werkt met middelen vanuit O&O fondsen en met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun medewerkers of het aannemen van zij-instromers die in de techniek aan de slag willen. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vouchers beschikbaar gesteld voor bijscholingsdoeleinden. Tijdens de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers die de scholingstrajecten hebben gevolgd.

Erkenning
Het koninklijk bezoek is een erkenning voor het pionierswerk van het Gelders Vakmanschap dat al eind 2018 startte. De alliantiepartners pakken het tekort aan technisch personeel aan én bieden de mogelijkheid aan de medewerkers in de provincie zich te ontwikkelen. “Dit is een voorbeeld van een fantastische publiek private samenwerking. Ondernemers krijgen toegang tot meer en beter geschoold technisch personeel; instromers en zij-instromers hebben volop arbeidskansen in de kansrijke technische sector. Wat de ministers Koolmees en Van Engelshoven vanuit Den Haag aanjagen, wordt hier in de praktijk gebracht” aldus dagvoorzitter De Vries (Wij Techniek). Juist nu is dat van belang. Door corona is een deel van de medewerkers minder inzetbaar door de vermindering van de werkvoorraad én is dit juist het moment om je te ontwikkelen en bij te scholen. Regiosecretaris Toine Straatman van Koninklijke Metaalunie, lid van de stuurgroep, gaf tijdens het rondetafelgesprek met de Koningin aan dat Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap zijn nut heeft bewezen en dat nu, maar ook als de crisis voorbij is, een stevige basis vormt om samen de arbeidsmarktproblematiek voor de Techniek aan te pakken.Praktijk
Installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn treedt vandaag op als gastbedrijf. John Dijkman, directeur is blij met deze koninklijke aandacht. Hij laat graag zien hoe je vormgeeft aan een leven lang ontwikkelen in de praktijk. Hamer heeft een eigen opleidingscoach aangesteld voor het opleiden van de medewerkers en voor zij-instromers uit andere branches en instromende statushouders. Dit wordt ondersteund vanuit Gelders vakmanschap met kennis en scholingsvouchers.
Het bezoek geeft hem ook de mogelijkheid om de essentiële rol van techniek te benadrukken. Dijkman: “Techniek is het fundament. Wij maken als sector de leefomgeving van mensen duurzamer, fijner, veiliger, meer comfortabel. Denk aan de techniek in de zorg en de energietransitie. Die rol geeft mij energie als ondernemer, maar ook aan de vakmensen en de hele sector.”
De metaalsector heeft door de inzet van het Gelders Vakmanschap extra kunnen scholen en ook zij-instroom kunnen genereren. Nu worden veel vaktechnische cursussen gevolgd door tijdelijk thuis zittend technisch personeel, mede gefinancierd door het Gelders Vakmanschop en de Technische fondsen.

Onder de indruk
Naast Hamer deelden een aantal werkgevers, medewerkers, instromers en coaches uit de bouw en techniek hun beste voorbeelden en ervaringen met koningin Máxima. Zij was onder de indruk van deze samenwerking en onderstreepte het belang om juist regionaal partijen te verbinden om zo een leven ontwikkelen te realiseren.

Koningin Máxima zet zich als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in voor duurzame groei van het mkb. Het Comité heeft onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod van menselijk kapitaal.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Fotograaf: Sander Koning

Website: www.geldersvakmanschap.nl